Article de Luís Cifuentes (www.estrelladigital.es)

Les assegurances de vida generen una tributació en la indemnització percebuda tant en la part del prenedor, assegurat i beneficiari.
Les assegurances de vida tenen l’objectiu de garantir la protecció dels subjectes que l’assegurat té al seu càrrec, perquè en cas de defunció o invalidesa, els seus beneficiaris o hereus accedeixin a una indemnització.

No obstant això, les assegurances de vida generen una tributació en la indemnització percebuda tant en la part del Prenedor (persona que subscriu la pòlissa), Assegurat (persona que en si mateix, en els seus béns o interessos econòmics està exposat el risc) i Beneficiari (titular del dret indemnitzatori), per la qual cosa si esteu pensant a prendre un segur, aquí us portem algunes regles per a calcular la taxa impositiva.

En els casos de defunció

-El Prenedor i el beneficiari són la mateixa persona: tributen per IRPF, per Rendiment de Capital Mobiliari. Si la quantitat percebuda és inferior a 6.000€ es reté el 21%. Si la quantitat es troba entre 6.001€ i 24.000€ es reté el 25%. Si la quantitat percebuda és superior a 24.000€ es reté el 27%.

-El Prenedor i el Beneficiari són persones diferents: Tributen per ISD (Impost de Successions i Donacions), en la part de successions. A nivell nacional existeixen reduccions/bonificacions per la mena de parentiu entre l’assegurat i el beneficiari.

Per exemple, la Comunitat Valenciana, permet una reducció de la base imposable de fins a 100.000€ (per a menors de 21 anys pot arribar fins a 156.000€) i una bonificació de fins a 75% sobre la quota resultant per aquest impost, quan els beneficiaris siguin contribuents a la Comunitat Valenciana i tinguin un parentiu, respecte a l’assegurat, segons ho estableix la Llei d’Impost sobre Successions i Donacions a nivell Estatal. El que vol dir, que només en el cas de la Comunitat Valenciana, si la pòlissa d’assegurança de vida és de 100.000€, el beneficiari estaria exempt de pagar impost.

En el cas d’Invalidesa, Supervivència i Diagnostico de Greus Malalties.

-El prenedor és igual al Beneficiari: Es tributa per IRPF, com a Rendiment de Capital Mobiliari.

-El Prenedor és diferent al Beneficiari: Tributa per ISD, però en la part de Donacions.

Excepcions

-Si l’Entitat Asseguradora és una de Mútua de Previsió Social (MPS), i el segur contractat és Autònom, en tots dos casos (Defunció o invalidesa) es tributés per IRPF, en la part de Rendiments de Treball.

-Les Tributacions de les prestacions es faran per Rendiments del Treball, tant si desgravin les primes com en els casos que no.

 

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. ACEPTAR

Aviso de cookies
×